Contact us

Company name:
THANH KHANG TRADING & SERVICE CO.,LTD
Address:
The factory is located in Group 22, Phu Son Hamlet, Bac Son Commune, Trang Bom, Dong Nai
Phone number:
0903199112
Email:
thanhkhangco@gmail.com
Support:
24/7

CONTACT WITH US

Hãy cho chúng tôi biết email của bạn để chúng tôi có thể liên hệ và chăm sóc bạn tốt hơn.

THANH KHANG TRADING & SERVICE CO.,LTD

Address: The factory is located in Group 22, Phu Son Hamlet, Bac Son Commune, Trang Bom, Dong Nai

Phone: 0903199112

Email: thanhkhangco@gmail.com

@2019

0903199112